Congressos i conferències

4/11/2019 - Taula de comunicacions (coordinació)

Contextos d'Aprenentatge i Comunicació.

I Conferència Internacional de recerca en educació: Reptes, tendències i compromisos. Universitat de Barcelona.

http://www.ub.edu/ired19/

 

13/5/2019 - Comunicació

La competencia digital docente en los grados de maestro de la Universidad de Barcelona.

XI Conferência Internacional da TIC na Educaçao. Universidade do Minho. Braga (Portugal).

https://www.nonio.uminho.pt/challenges/

27/3/2019 - Taula rodona (coordinació)

Les tecnologies digitals: visions i experiències de centres de primària de Catalunya.

Seminari: Les Tecnologies Digitals a centres de Primària de Catalunya i Estats Units: visions, experiències i implicacions per a la formació inicial dels mestres. Facultat d'Educació. UB. Barcelona.

http://www.ub.edu/indagat/2019/03/21/les-tecnologies-digitals-a-centres-de-primaria-de-catalunya-i-estats-units/

 

23/1/19 - Conferència

La competència digital docent: el projecte FIMTED.

Facultat de Ciències de l'Educació, UAB. Bellatera.

 

26/10/18 - Simposi (conclusions)

Com aprenen els docents? Enfocaments cartogràfics al voltant de l’aprenentatge corpori, ecològic i nòmada dels docents. Fundació Tàpies. Barcelona.

https://esbrina.eu/portfolio/enfocaments-cartografics-al-voltant-de-laprenentatge-corpori-ecologic-i-nomada-dels-docents/

 

  

 

 Congressos anteriors