Línies de treball actuals

Docència e innovació docent a la Universitat de Barcelona

 • Professor Agregat al Departament de Didàctica i Organització Educativa.
 • Docència a la menció en Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge, la Comunicació i l'Expressió dels graus de Mestre d'Educació Infantil i Primària.
 • Docència al Màster Oficial en Entorns d'Ensenyament i Aprenentatge amb Tecnologies Digitals 
 • Membre d'INDAGA-T. Grup d'innovació Docent Consolidat per afavorir la Indagació. Programa de Millora e Innovación Docent 
 • Coordinador del projecte Competencia Digital Docent. Facultat d'Educació.

Recerca en educació

 • Membre del grup de recerca, consolidat Esbrina. Subjectivitats, visualitats i entorns educatius contemporanis (2017 SGR 1248). Generalitat de Catalunya. 
 • Investigador al projecte Jóvenes y móviles en el aula. Discursos y dinámicas de prohibición, promoción e indeterminación (PID2019-108041RB-I00). Ministerio de Ciencia e Innovación.
 • Co-Investigador principal al projecte Anàlisi de factors que contribueixen al desenvolupament de pràctiques d’avaluació i retroacció formatives amb tecnologies digitals a l’educació secundària durant el període de la Covid-19. Institut de Recerca en Educació de la Universitat de Barcelona.   
 • Investigador al projecte Proposta de desplegament i validació de la competència digital metodològica en els graus d'educació (2017 ARMIF 00016).  Generalitat de Catalunya.

Gestió universitaria a la Universitat de Barcelona

 • Coordinador del Màster Oficial en Ensenyament i Aprenentatge en Entorns Digitals 
 • Coordinador de la Menció en Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge, la Comunicació i l'Expressió dels graus de Mestre d'Educació Infantil i Primària.
 • Coordinador de la Línia de recerca Societat digital i educació: mitjans i tecnologies del Doctorat Educació i Societat.
 • Secretari de la Comissió delegada de Professorat i PAS del Consell de Departament de Didàctica i Organització Educativa
 • Membre de la Junta de la Facultat d'Educació.
 • Membre del Consell d'Estudis del grau de Mestre d'Educació Primària.
 • Membre de la Comissió Acadèmica de la Facultat d'Educació.
 • Membre de la Comissió Acadèmica delegada del Consell de Departament de Didàctica i Organització Educativa. 

Altres

 • Membre de la Red de Investigación e Innovación Educativa. Cambios sociales y retos para la educación en la era digital. RED2018-102439-T 
 • Membre de Consell de Direcció de l'Institut de Recerca en Educació Universitat de Barcelona 
 • Membre de l'Observatori Internacional en Pedagogia Hospitalària de la Universitat de Barcelona 
 • Col·laborador de l'Institut de Ciències de l'Educació, secció d'Universitats 
 • Integrant del Consell Científic de la Revista Didáctica, Innovación y Multimedia.
 • Revisor de la revista Educar. Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB.
 • Revisor de la revista Revista Iberoamericana de Tecnologias del Aprendizaje.
 • Soci d'honor de l'associació Espiral, Educació i Tecnologia