Línies de treball actuals

Docència a la Universitat de Barcelona

 • Professor Agregat al Departament de Didàctica i Organització Educativa, Facultat d'Educació.
 • Docència a la menció en Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge, la Comunicació i l'Expressió dels graus de Mestre d'Educació Infantil i Primària.
 • Docència al Màster Oficial en Entorns d'Ensenyament i Aprenentatge amb Tecnologies Digitals 

Recerca i innovació docent a la Universitat de Barcelona

 • Membre d'INDAGA-T. Grup d'innovació Docent Consolidat per afavorir la Indagació. Programa de Millora e Innovación Docent 
 • Membre de l'Institut de Recerca en Educació 
 • Integrat de la línia de recerca Societat digital i educació: mitjans i tecnologies del doctorat Educació i Societat.
 • Col·laborador de l'Institut de Ciències de l'Educació, secció d'Universitats 

Recerca en educació

 • Membre del grup de recerca, consolidat Esbrina. Subjectivitats, visualitats i entorns educatius contemporanis. Generalitat de Catalunya 
 • Membre de la Red de Investigación e Innovación Educativa. Cambios sociales y retos para la educación en la era digital. Ministerio de Economia y Competitividad 
 • Coordinador del projecte Proposta interuniversitària de formació inicial de mestres en tecnologies digitals. Generalitat de Catalunya 
 • Investigador al projecte Cómo aprenden los docentes: Implicaciones educativas y retos para afrontar el cambio social. Ministerio de Economia y Competividad 

Gestió universitaria a la Universitat de Barcelona

 • Coordinador de la Menció en Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge, la Comunicació i l'Expressió dels graus de Mestre d'Educació Infantil i Primària.
 • Suport al Màster Oficial en Ensenyament i Aprenentatge en Entorns Digitals
 • Secretari de la Comissió delegada de Professorat i PAS del Consell de Departament de Didàctica i Organització Educativa
 • Membre de la Junta de la Facultat d'Educació.
 • Membre del Consell d'Estudis del grau de Mestre d'Educació Primària.
 • Membre de la Comissió Acadèmica delegada del Consell de Departament de Didàctica i Organització Educativa.